•    
    
    • تغییر مکان

     جابجایی کنتور

     متقاضیان محترم می توانند جهت جابجایی کنتور دیماندی خود  با در دست داشتن  تسویه حساب آخرین قبض برق مصرفی  با توجه به محدوده خود به گروه های فروش و خدمات پس از فروش دیماندی(غرب یا  شرق)  مراجعه فرمایند.

     بند آئین نامه

     39- 4 -تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری

     4-39-1- مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیری برق می باشد ، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل اندازه گیری آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری ، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاههای نامناسب گردد یا مانعی در مقابل‌آنها ایجاد شود شرکت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیین نامه ، دستگاههای مزبور را با هزینه مشترک بر اساس بند 76-4 به محل مناسبی منتقل ( تغییر مکان داخلی ) نماید.

     4-39-2- هرگاه در اجرای مقررات قانون توزیع عادلانه آب ، چاههای دارای انشعاب برق جابجا شوند در حکم تغییر مکان داخلی بوده و با دریافت هزینه های جابجایی از مشترک ، تغییر مکان داده می شود .

     4-39-3- در صورتی که تغییر مکان داخلی نیازمند به ایجاد تاسیسات نیرورسانی جدید باشد کل هزینه های مربوطه بر عهده مشترک خواهد بود . چنانچه پست به هزینه مشترک نصب شده باشد و به علت استفاده عمومی از آن امکان انتقال ترانسفورماتور به محل جدید  ممکن نباشد ، در این صورت هزینه تجهیزات پست بر عهده شرکت و هزینه نصب آن با مشترک خواهد بود .


     4-41 تغییر مکان خارجی انشعاب برق

     4-41-1- انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده است و جابجایی آن ممنوع است.

     4-41-2- انشعاب منصوبه غیر قابل انتقال است و جدا از اصل ملک‌، قابل فروش ، معامله و یا واگذاری به دیگری نمی باشد و چنانچه مشترکی جبراً یا به اختیار خود درخواست جابجایی محل  مصرف برق را داشته باشد می باید تقاضای برچیدن انشعاب موجود خود را طبق بند 1-52-4 به عمل آورده برای تأمین برق مورد نیاز خود در محل جدید مشابه سایر متقاضیان اقدام نماید .

     4-41-3- در صورتی که به دلیل حوادث غیر مترقبه طبیعی و یا موارد تصریح شده در قانون نیاز به جابجایی انشعاب برق باشد و یا درمورد صنوف سیاری که مجوز مربوطه را دارند بعد از تصویب هیئت مدیره شرکت می توان انشعاب را به محل دیگری انتقال داد . این جابجائی داخلی محسوب و مطابق مفاد بند 39-4 عمل خواهد شد . میزان قدرت قراردادی و نوع مصرف نمی باید بواسطه این انتقال  تغییر نماید .

      

مجموع بازدیدها :
12,266
تعداد بازدید امروز :
56
تعداد بازدید دیروز :
43
آخرین به روزرسانی :
1397/05/04 10:24
تعداد کاربران مهمان : 2
تعداد کاربر آنلاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.