•    
    
    • فرایند واگذاری یا تغییر مشخصات انشعابات دیماندی

     فرایند واگذاری یا تغییر مشخصات انشعابات  دیماندی:

     در موارد تبدیل آمپراژ ( قدرت ) ، چنانچه انشعاب به نام درخواست کننده نباشد،تغییر نام انشعاب الزامی است.

     ب) تقاضای انشعاب

     1.      ارائه مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم تقاضا توسط متقاضی

     2.      واریز پیش پرداخت ، از طریق دستگاه خودپرداز بانک تجارت توسط متقاضی

     3.      بازدید اولیه از محل مورد تقاضا و ارائه گزارش وضعیت شبکه ها و تاسیسات برق موجود توسط کارشناس بازدید گروه دیماندی واظهار نظر فنی و نحوه تامین برق توسط امور مربوطه

     ب) اظهار نظر فنی

      

     1.      بر اساس  بازدید های میدانی مورد نیاز تشکیل کمسیون مصرف سنگین داخلی .

     2.      ارسال کلیه سوابق و گزارشات به کمسیون مصرف سنگین شرکت برای متقاضیان ولتاژ اولیه و مجموعه های با مجموع قدرت بالای یک مگاوات

     3.      ابلاغ نتیجه کمسیون به متقاضی در قالب نامه نحوه تامین برق 

     ج) اعلام هزینه و عقد قرارداد

      

     1.    اعلام هزینه و صدور فیش الکترونیکی( ارسال پیامک) توسط کارشناس فروش

     2.    ارسال گزارش پرداخت توسط بانک به کارشناس فروش

     3.    واگذاری رمز رایانه حداکثر 48 ساعت پس از واریز وجه  ( غیر حضوری)

     4.    عقد قرارداد واگذاری انشعاب برق بین شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد و متقاضی یا نماینده قانونی وی

        

     د) نصب لوازم اندازه گیری و ایجاد سابقه

      

     1.    مشترک با اخذ معرفی نامه از شرکت جهت تهیه و تحویل لوازم اندازه گیری هوشمند AMI از طریق شرکت های کنتورسازی مورد تایید شرکت اقدام می نماید

     2.    درصورتیکه تامین برق مشترک از شبکه موجود می باشد، دستورکار نصب بلافاصله  صادر و برای نصب اقدام می گردد

     3.    درصورتیکه تامین برق مستلزم احداث شبکه و نصب پست توسط امور یا مشترک باشد کلیه سوابق مورد نیاز در غالب نامه تهیه پروژه به امور مربوطه ارسال می گردد

        در مواردیکه نیرورسانی به عهده مشترک می باشد، نماینده قانونی وی می بایستی حداکثر تا یکماه پس از اخذ اشتراک به امور مربوطه مراجعه و پروژه تامین برق خود را به منظور عقد قرارداد با پیمانکار مورد تایید، دریافت نماید

     4.    پس از اجرای پروژه فرم برقدار شدن پست منصوبه از امور مربوطه به گروه فروش دیماندی غرب ارسال و نسبت به نصب لوازم اندازه گیری اقدام می گردد

       ارائه تاییدیه فرم ارت و آسانسور قبل از مرحله  نصب لوازم اندازه گیری به کارشناس فروش توسط مشترک الزامی می باشد

     به منظور بررسی محل نصب تابلو لوازم اندازه گیری، مشاهده و تایید کابل خروجی مشترک، سیم مربوط به چاه ارت ( اتصال زمین ) احداث شده در محل مصرف، یک روز قبل از نصب لوازم اندازه گیری کارشناس گروه به محل مراجعه و راهنمایی لازم صورت خواهد گرفت.

     5.    پس از نصب لوازم اندازه گیری اطلاعات ثبت و حداکثر یکماه پس از نصب لوازم اندازه گیری اولین صورتحساب برق مصرفی (قبض) برای مشترک ارسال خواهد گردید.

      

      

      

مجموع بازدیدها :
12,245
تعداد بازدید امروز :
35
تعداد بازدید دیروز :
43
آخرین به روزرسانی :
1397/05/04 10:24
تعداد کاربر مهمان : 1
تعداد کاربر آنلاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.