•    
    
    • اصلاح صورتحساب

     اصلاح صورتحساب

     بند آئین نامه

     4-43- تعیین مقدار قدرت و انرژی تحویلی به مشترک و بهای برق مصرفی

     4-43-1- ارقامی که وسایل اندازه گیری نشان می دهند و یا ثبت می نمایند دلیل کافی برای مصرف قدرت و انرژی به توسط مشترک بوده مشترک ملزم به قبول آن می باشد مگر آنکه به تشخیص شرکت اشکالی در کار وسایل  اندازه گیری ویا اشتباه در قرائت آن وجود داشته باشد ، در این صورت و همچنین در صورت اشتباه در محاسبات بهای برق مصرفی ، بر اساس بندهای زیر عمل می گردد :

     الف) شرکت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیری برق مصرفی را‌ازمایش کرده و صحت کار آنها را از حیث ثبت و یا نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهای پذیرفته شده کنترل خواهد کرد و یا برحسب تقاضای مشترک ازمایش لازم را به عمل می آورد در صورت اخیر چنانچه وسایل اندازه گیری سالم تشخیص داده شود مشترک باید هزینه آزمایش را بر اساس بند 76-4 این آیین نامه پرداخت نماید .

     ب) اگر ضمن آزمایشهای شرکت معلوم شود ارقامی را که وسایل  اندازه گیری ثبت و یا نشان داده دارای بیش از

     2% +  خطا می باشد ( کمتر از 2% +  قابل اغماض است) تمام صورتحسابهای مربوط به مصارف برق به علت  تأثیر اینگونه خطاها اصلاح خواهد شد .

     برای وسایل اندازه گیری نصب شده در ولتاژ 63 و66 کیلوولت و بالاتر خطای قابل اغماض 0/5% +   می‌باشد .

     این گونه تعدیلات برای نصف مدتی که از تاریخ آخرین آزمایش وسایل اندازه گیری گذشته است به عمل می آید و هیچگاه مدت مذکور بیشتر از یکسال در نظر گرفته نخواهد شد . هرگاه نتوان مقدار قدرت و انرژی مصرفی را باتوجه به درصد خطای وسایل اندازه گیری محاسبه نمود ، در این صورت شرکت تمام صورتحسابهای مدت یاد شده را بر اساس دقیق ترین اطلاعات و آمار موجود تعدیل یا اصلاح  خواهد کرد . در مواقعی که صورتحساب یا صورتحسابها به طریقی که فوقاً اشاره گردید تعدیل یا اصلاح شود ، شرکت هرمبلغی را که اضافه از مشترک وصول کرده است به وی مسترد می دارد و مشترک نیز می باید هر مبلغی را که بدهکار می شود با نظر شرکت ( به صورت نقدی و یا اقساط) پرداخت نماید .

     ج) علاوه بر مورد بند (ب) هرگونه کسری یا اضافه محاسبه بهای برق مانند موارد ناشی از نقائص یا اشتباه اتصال وسایل اندازه گیری از زمان وقوع نقص و یا اشتباه در قرائت وسایل اندازه گیری و اشتباه دراعمال ضرایب و ارقام وسایل اندازه گیری و اختصاص کد محاسباتی نادرست باتوجه به مقررات وقت از طرفین قابل برگشت می باشد .

     د) در تمام مواردی که در دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستکاری و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا به هرنحوی عملی انجام شود که دستگاههای اندازه گیری میزان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد ، شرکت باید بهای مقدار برق مصرفی را که در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است ( مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعیین خواهد شد ) با بالاترین نرخ تعرفه‌ازاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از این گونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت گردیده است ، از مشترک وصول نماید و عنداللزوم مشترک را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد .

      

      

مجموع بازدیدها :
12,259
تعداد بازدید امروز :
49
تعداد بازدید دیروز :
43
آخرین به روزرسانی :
1397/05/04 10:24
تعداد کاربران مهمان : 2
تعداد کاربر آنلاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.