•    
    
    • مدارک مورد نیاز درخواست انشعاب یا تغییر در مشخصات انشعاب

      

     تغییر مشخصات انشعاب

     متقاضیان محترم می توانند جهت تغییر مشخصات انشعاب به گروه های فروش و خدمات پس از فروش انشعابات  دیماندی غرب یا شرق مراجعه نمایند.

      بند آیین نامه تغییر مشخصات انشعاب

     (4-62) تغییر مشخصات انشعاب

     هر مشترک می تواند تقاضای تغییر مشخصات انشعاب خود را بنماید. این تغییرات شامل افزایش و یا کاهش و تفکیک و یا ادغام انشعاب یا انشعابها می باشد.

     افزایش و یا ادغام قدرت انشعاب: در صورتی که مشترک تقاضای افزایش قدرت انشعاب و یا ادغام آنها را بنماید، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن توسط مشترک پرداخت یا دریافت می گردد. مشترک با توجه به قدرت نهایی در هر دو حالت افزایش و ادغام ، نسبت به واگذاری زمین پست در صورت لزوم با توجه به مفاد آیین نامه بایستی اقدام نماید.

     کاهش ویا تفکیک قدرت انشعاب: در صورتی که مشترک تقاضای کاهش قدرت انشعاب و یا تفکیک آنها را بنماید، بر اساس مفاد آیین نامه ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستــی به نــرخ روز محاسبه ومابه التفاوت تعیین شده و بر حسب مورد با توجه به مفـاد آیین نامه بخشی از ارزش انشعاب به مشترک پرداخت ویا از مشترک دریافت می شود.

          مدارک مورد نیاز تغییر مشخصات انشعاب متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بالاتر:

     تسویه حساب  آخرین قبض برق مصرفی به همراه مدارک مربوطه

     الف)داخل محدوده شهری:

     1.      تکمیل فرم تقاضا توسط شخص مالک یا وکیل قانونی وی

     2.      ارائه مدارک شناسایی ( اصل وکپی شناسنامه یا کارت ملی)

     3.      ارائه نامه کتبی جهت اشخاص حقوقی با قید قدرت برق درخواستی و معرفی نماینده جهت پیگیری امور مربوطه

     4.      ارائه پروانه یا پایانکار ساختمان از شهرداری

      * درصورت داشتن وکیل قانونی ارائه کپی وکالت نامه الزامی است

     ب)خارج محدوده شهری:

     1.               تکمیل فرم تقاضا توسط شخص مالک یا وکیل قانونی وی

     2.               ارائه مدارک شناسایی( اصل وکپی شناسنامه یا کارت ملی)

     3.               ارائه نامه کتبی جهت اشخاص حقیقی با قید قدرت درخواستی و معرفی نماینده جهت پیگیری امور مربوطه

     4.               ارائه مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی از سازمان جهاد کشاورزی

      

     5.               ارائه پروانه بهره برداری برای متقاضیان برق صنعتی 

      

      

      * درصورت داشتن وکیل قانونی ارائه کپی وکالت نامه الزامی است

     ج)شهرک های صنعتی:

           1.        ارائه معرفی نامه از شرکت شهرک های صنعتی با قید قدرت برق درخواستی

           2.        تکمیل فرم تقاضا توسط شخص مالک یا وکیل قانونی وی

           3.        ارائه مدارک شناسایی ( اصل وکپی شناسنامه یا کارت ملی)

           4.        ارائه نامه کتبی جهت اشخاص حقوقی با قید قدرت درخواستی و معرفی نماینده  قانونی جهت پیگیری امور مربوطه

           5.        ارائه مجوز (پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس ) دارای اعتبار

     * درصورت داشتن وکیل قانونی ارائه کپی وکالت نامه الزامی است

     د)برق آزاد جهت مصارف کارگاهی:

     1.         ارائه نامه کتبی با قید قدرت درخواستی انشعاب برق آزاد با قید مدت زمان مورد نیاز

     2.         ارائه لیست تعداد و قدرت درخواستی انشعابات آتی و دائم مجموعه به تفکیک واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و عمومی اشتراکی به منظور ابلاغ استانداردهای مورد نظر شرکت

     3.         ارائه پروانه بهره برداری ساختمان

     4.         ارائه سایت پلان و نقشه های آتی پروژه

     5.         تکمیل فرم تقاضا توسط شخص مالک یا وکیل قانونی وی

     6.         ارائه مدارک شناسایی ( اصل وکپی شناسنامه یا کارت ملی) متقاضی یا نماینده قانونی وی

      

     هـ ) برق ماده 4

     1.               تکمیل فرم تقاضا توسط شخص مالک یا وکیل قانونی وی

     2.               ارائه مدارک شناسایی( اصل وکپی شناسنامه یا کارت ملی)

     3.               ارائه نامه کتبی جهت اشخاص حقیقی با قید قدرت درخواستی و معرفی نماینده جهت پیگیری امور مربوطه

     4.        ارائه تعهد نامه محضری ماده 4

     * درصورت داشتن وکیل قانونی ارائه کپی وکالت نامه الزامی است

     شایان ذکر است فقط تقاضاهای خارج از محدوده شهری میتوانند به استناد ماده 4 نسبت به اخذ انشعاب اقدام نمایند.

      

مجموع بازدیدها :
12,269
تعداد بازدید امروز :
59
تعداد بازدید دیروز :
43
آخرین به روزرسانی :
1397/05/04 10:24
تعداد کاربران مهمان : 3
تعداد کاربر آنلاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.