•    
    
    • پدمانتد

      

     پستهای پدمانتد(Pad Mounted Substations):

      در پستهای کمپکت پکیج کلید فشار متوسط ؛ خروجی های فشار متوسط و فشار ضعیف و سیم پیچ ترانس در یک محفظه روغن قرار گرفته و دارای ابعاد کوچکی می باشند .

      از این پستها می توان در محل برجهاو مجتمع های مسکونی ، پروژه های نفتی و پتروشیمی ، معابر باریک وعریض شهری ، در مواردی که ابعاد زمین محدود و قیمت زمین بالاست و ... استفاده نمود . در پستهای کمپکت پکیج موجود در شبکه برق مشهدیک ورودی ؛ یک خروجی ویک کلید داخله در 20 کیلوولت و جهت فشار ضعیف نیز فقط کلید اصلی وجود دارد و جهت خروجی ها ی فشار ضعیف باید تابلو جداگانه نصب شود.این پستها در تبدیل کردن برق فشار متوسط به برق فشار ضعیف به کار برده میشوند. 

     در کشورهای توسعه یافته و همچنین ایران پستهای زمینی پدمانتد به عنوان یکی از ابزارهای توسعه شبکه های فشار متوسط سالهاست که تولید و مورد استفاده قرار می گیرند. این پستها با توان های متنوع و با هدف توزیع متوازن توان و جلوگیری از گسترش شبکه های فشار ضعیف(V400) که از عوامل مهم افزایش تلفات توان در شبکه های قدرت محسوب میشوند، مورد استفاده قرار میگیرند. پستهای پدمانتد از مناسب ترین گزینه ها جهت تامین برق مجتمع های مسکونی و تجاری و صنعتی میباشد.به عبارت ساده تر وظیفه پست های پدمانتد تبدیل خط فشار متوسط به فشار ضعیف میباشد

      پستهای پدمانتد به علت ابعاد بسیار کوچکی که دارند مناسب ترین گزینه برای محلهایی هستند که فضای نصب پست محدود می باشد .کلاس حرارتی این پست ها صفر بوده و همچنین بهترین درجه حفاظت این پستها IP54 و تا توان KVA2000 قابل طراحی می باشند.