•    
    
    • معرفی اعضا


     نرگس نادری

      

     سمت:رئیس گروه فروش و خدمات پس از فروش انشعابات دیماندی غرب

      

     تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل ( دانشگاه فردوسی )

     رزومه :

     کارشناس مسئول تعرفه و تنطیم قراردادها ی شرکت توزیع خراسان جنوبی (سال 83 الی 86 )

     رئیس مشترکین امور برق 6 ( سال 86 الی 89 )

     رئیس مشترکین امور برق 2 ( سال 89 الی 90 )

     رئیس مشترکین امور برق 8 ( سال 90 ال 91 )

     رئیس گروه فروش و خدمات پس از فروش انشعابات دیماندی شرق ( سال 90 الی 95 )

     رئیس گروه فروش و خدمات پس از فروش انشعابات دیماندی غرب

      

      

      


     مهدی صادقی

     سمت: کارشناس مسئول فروش انشعابات دیماندی غرب

     تحصیلات :  فوق دیپلم کامپیوتر -لیسانس برق قدرت

     رزومه : کارشناس فروش انشعابات آمپری (87-92) - کارشناس فروش انشعابات دیماندی ( 92-94)