•    
    • معرفی اعضا

      


     مجید حسن نژاد

      

     سمت:رئیس گروه فروش و خدمات پس از فروش انشعابات دیماندی شرق

      تحصیلات:

     کارشناسی فیزیک کاربردی (گرایش حالت جامد)

      کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  بازرگانی  بین الملل

     رزومه :

     کارشناس مسئول تعرفه و تنطیم قراردادها ی امور برق ناحیه 5 مشهد (سال 82 الی 83 )

     کارشناس ناظر فروش ،خدمات پس از فروش و وصول مطالبات  برق منطقه ای خراسان ( سال 83 ای 87)

     رئیس اداره خدمات مشترکین امور برق ناحیه 5 ( سال 87 الی 92 )

     رئیس گروه فروش و خدمات پس از فروش انشعابات دیماندی غرب ( سال 92 الی 95 )

     رئیس گروه فروش و خدمات پس از فروش انشعابات دیماندی شرق

      

     حوریه فولادی مهاجر

     سمت: کارشناس مسئول فروش و خدمات پس از فروش انشعابات دیماندی شرق

     تحصیلات:

     لیسانس مدیریت عملیات  امداد و نجات

     رزومه : 

     متصدی دبیرخانه برق سه و هفت (سال 82 الی 84)

     مسئول فروش و خدمات پس از فروش برق هفت (سال 85 الی 86)

     متصدی دبیرخانه برق هشت (سال 87 الی 92)

     کارشناس مسئول فروش و خدمات پس از فروش انشعابات دیماندی شرق (سال 92 الی 96)

      

      

      

      

     محبوبه دین پناه

     سمت: کارشناس فروش و خدمات پس از فروش انشعابات دیماندی شرق

     تحصیلات :  

     فوق  دیپلم حسابداری

     رزومه : 

     متصدی دبیرخانه برق یک  (سالهای  81   الی  82)

     متصدی دبیرخانه برق دو (سالهای 83 الی  84)

     مسئول فروش تلفنی  (سالهای 84 الی  90 )

     کارشناس فروش و خدمات پس از فروش  انشعابات دیماندی شرق (سالهای 90 الی  96)

      

     عاطفه ضامن 

     سمت:کارشناس فروش و خدمات پس از فروش انشعابات دیماندی شرق

     تحصیلات : 

     لیسانس مهندسی صنایع

     رزومه :

     کارشناس فروش  و خدمات پس از فروش انشعابات دیماندی شرق ( از سال 94 -96)

      

      

      

      

      

      

     مجید نیشابوری

     سمت:کارشناس فروش و خدمات پس از فروش  انشعابات دیماندی شرق

     تحصیلات :

     لیسانس کامپیوتر(نرم افزار)

     رزومه :

     کارشناس قرائت و  وصول دیماندی شرق (از سال 92-95 )

     کارشناس فروش و خدمات پس از فروش  انشعابات دیماندی شرق (سال 95 الی 96)

      

      

      

      

      

      

     ایمان وزیری راد 

     سمت: کارشناس فروش انرژی دیماندی شرق

     تحصیلات : 

     لیسانس برق-قدرت

     رزومه :

     کارشناس قرائت و  وصول دیماندی شرق ( سال 94 )

     کارشناس فروش انرژی دیماندی شرق(سال 94 الی 96)

      

      

     حسن نصیری 

     سمت :کارشناس بازدید دیماندی  شرق

     تحصیلات:

     لیسانس برق-قدرت

     رزومه:

     کارشناس شبکه برق 6 (سال 78 الی 79)

     رئیس اداره اتفاقات عملیات برق 8 ( سال 79 الی 81 )

     رئیس اداره اتفاقات عملیات برق 2 ( سال 81 الی 84 )

     طرح و نظارت خدمات فنی (سال 84 الی 85)

     رئیس اداره تعمیرات برق 7 (سال 85 )

     رئیس اداره  نوسازی برق ناحیه 1 (سال 85 الی  88)

     طرح و نظارت برق ناحیه 1 (سال 88 الی 90)

     کارشناس بازدید انشعابات  دیماندی شرق  (سال 90 الی95)

      

     محمدعلی صنوبری

     سمت: استادکار نصب انشعابات دیماندی شرق

     تحصیلات:

     فوق دیپلم برق

     رزمه:

     مسئول روشنایی معابر ( سال 64 الی 70)

     بازرس شبکه فشار ضعیف(70 الی 82)

     مسئول بازرسی(82 الی 86)

     ناظر هماهنگ کننده نصب کنتور آمپری برق ناحیه یک و نه(سال 86 الی 92)

     استادکار نصب انشعابات دیماندی شرق  (92 الی95)

      

      علیرضا زیرک

     سمت : سرپرست کارشناسان قرائت و توزیع و وصول

     تحصیلات: 

     فوق دیپلم اورژانس اجتماعی

     رزمه:

     مامور وصول مطالبات دیماندی (سال 87 تا 90)

     مامور قرائت و وصول دیماندی(سال 90 تا 93)

     سرپرست کارشناسان قرائت و توزیع و وصول دیماندی شرق(سال 93تا95)

      

      

      

      

      

      

      

      


      

      

      

      

      

      

      

مجموع بازدیدها : 3,478
تعداد بازدید امروز : 50
تعداد بازدید دیروز : 6
آخرین به روزرسانی : 10:48  1396/08/22
تعداد کاربران مهمان : 2
تعداد کاربر آن لاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.