•    
    • هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت30 کیلو وات و بیشتر

     هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت30 کیلو وات و بیشتر

     متقاضیان برق با کاربری غیر پمپاژ کشاورزی

     1

      

     250>D30

      

     ثانویه

     داخل

     شرکت

     1317282

     1975923

      

     2

      

     خارج

     شرکت

     1317282

     1975923

     -

     3

     متقاضی

     1317282

      

     -

     4

     اولیه

     داخل و خارج

     متقاضی

     1317282

      

     -

     5

      

     D≥250

      

     ثانویه

     داخل

     شرکت

     D+1317282×103.17

     1975923

     D+393753×1623

     6

      

     خارج

     شرکت

     D+1317282×103.17

     1975923

     D+393753×1623

     7

     متقاضی

     D+1317282×103.17

      

     -

     8

     اولیه

     داخل و خارج

     متقاضی

     D+1317282×103.17

      

     -

     متقاضیان برق با کاربری پمپاژ کشاورزی

     9

      

     250>D30

      

     ثانویه

     داخل

     شرکت

     750968

     1975923

     -

     10

      

     خارج

     شرکت

     750968

     1975923

     -

     11

     متقاضی

     750968

      

     -

     12

     اولیه

     داخل و خارج

     متقاضی

     750968

      

     -

     13

      

      

     D≥250

      

     ثانویه

     داخل

     شرکت

     909018

     1975923

     D+495241×1623

     14

      

     خارج

     شرکت

     909018

     1975923

     D+495241×1623

     15

     متقاضی

     909018

      

     -

     16

     اولیه

     داخل و خارج

     متقاضی

     909018

      

     -

     تهیه وسایل اندازه گیری در کلیه حالات به عهده متقاضی می باشد.

     D معرف قدرت قراردادی انشعاب است.

     *درکلیه حالتهایی که شرکت مسئول احداث خط و پست می باشد،شرکت میتواند از شبکه موجود و یا در صورت لزوم با احداث خط و پست و یا تقویت آنها برق متقاضی

     راتامین نمایدومیزان هزینه های اعلام شده یکسان خواهد بود.

     هیات مدیره شرکت توزیع برق با توجه به هزینه های متعارف احداث پست توزیع حداکثر مبلغ سهم تجهیزات پست به ازای هر کیلو وات راتعیین می نماید.

     تبصره1-هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق (ستون یک)هیچگاه از 4490735ریال به ازاء هر کیلو وات قدرت درخواستی بیشتر نخواهد بود.

     تبصره 2- سهم تجهیزات پست برای متقاضیان 7 مگا وات و بالاتر در صورتی که تغذیه آ«ها فشار متوسط باشد به ازاء هر کیلو وات به شرح زیر محاسبه میگردد.

     سهم تجهیزات پست به ازای هر کیلو وات D+1646602=×109.76

     هیات مدیره شرکت برق منطقه ای با توجه به هزینه های متعارف احداث پست فوق توزیع حداکثر مبلغ سهم تجهیزات پست به ازاء هر کیلووات را تعیین می کند.

      

      

مجموع بازدیدها : 3,464
تعداد بازدید امروز : 36
تعداد بازدید دیروز : 6
آخرین به روزرسانی : 10:48  1396/08/22
تعداد کاربران مهمان : 2
تعداد کاربر آن لاین : 0
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل:
کلیه حقوق متعلق به شرکت توزیع برق شهرستان مشهد می باشد.